HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Yurtdışı borçlanmasını SSK’ya saydırmak isteyenler için:

Değerli site ziyaretçileri,

Yargıtay’ın son yıllarda istikrar kazanmış kararları Yurtdışı Borçlanma’nın Bağ-Kur’a değil SSK’ya sayılması gerektiğine, daha doğru bir ifadeyle 5510 Sayılı Yasanın 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre borçlanma yapılabileceğine ilişkinken, Yargıtay 10. H.D. 04.04.2012 tarih, 2012/9969 E., 2012/13423 K. sayılı kararı ile GÖRÜŞ DEĞİŞTİRMİŞTİR.

Bu karara göre Türkiye’de işe giriş tarihi bulunmayan kişilerin yurtdışında ilk sigortalılık tarihi Türkiye için de sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilse dahi, yapılacak olan borçlanmanın 5510 S.Y.’nın 4/1(a) (SSK)’ya göre olamayacağını 4/1(b) (Bağ-Kur) kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde olmuştur.

Bu sebeple, özellikle Bağ-Kur’lu borçlanmasını SSK’ya geçirmek için dava sürecini başlatmak isteyenler için HGK’ndan karar çıkmasını beklemenin uygun olacağı kanısında olduğumu daha önce bildirmiştim.

Şu anda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na ilgili mevzu gitmiş olup borçlanma yapmak isteyen ve SGK’ca her ne sebeple olursa olsun (mavi kartlı, yurt dışı ilk sigortalılık başlangıç tarihinin Türkiye’de de giriş tarihi olarak sayılması v.s.) reddedilmiş olanların biran önce davalarını açmalarını salık veriyorum.

Gelişmeleri web sitemden duyurmaya devam edeceğim.

Saygılarımla.

Güncelleme Tarihi: 11.02.2013