HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Yurtdışı borçlanma – Ev kadınının yurtdışı borçlanması – Yurtdışında işe ilk giriş tarihinin Türkiye’de de sayılması davaları

Web sitemizin Değerli ziyaretçileri,

Son zamanlarda özellikle Almanya’da mukim, Türk Vatandaşlığını zorunlu olarak kaybetmiş gurbetçilerimizden gelen istekler üzerine bazı hususları somut olarak ortaya koymak amacıyla kısa bir bilgilendirme yazısı yayımlamak durumunda hissettim kendimi.

Hukuk Büromuzda

-Yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerin Türkiye’de sigortalı olarak geçen süreler olarak tespiti davaları,

– Yurtdışı işe ilk giriş tarihinin Türkiye’de de işe ilk giriş tarihi olarak tespiti davaları,

– Yurtdışı borçlanması Bağ-Kur’a sayıldığı halde bu borçlanmanın SSK’ya saydırılmasını talep edenlerin davaları açılmaktadır.

– Yurtdışı borçlanmayla ilgili – TR ile ikili anlaşmalar bulunan- diğer ülkelerde mukim vatandaşlarımızın hizmet / işe ilk giriş tarihlerine ilişkin tespit davaları için gerekli belgeler aşağıda sayılmıştır:

1- Türk Konsolosluğu veya bulunduğunuz ülke yetkili makamınca usulüne uygun olarak alınmış ve Türkçe onaylı tercümesi bulunan vekaletname (vekalet bilgileri e-mail yoluyla gönderilmektedir)

2- T.C. vatandaşlığından çıkışınızı gösteren karar ve kararın tebliği tarihini ihtiva eden resmi yazının onaylı tercümesini,

3- Ev kadını olarak geçen süreleri borçlanmak istiyorsanız bulunduğunuz ülke yetkili makamlarından almış olduğunuz bu durumunuzu belgeleyen onaylanmış resmi belge tercümesini,

4- Yurtdışında işe ilk giriş tarihinizin Türkiye’de de ilk giriş tarihi olarak tespitini talep ediyorsanız Yurtdışı çalışmalarınızı gösterir resmi dökümün resmi makamlarca onaylanmış Türkçe tercümesini

Tarafımıza ulaştırmanız gerekmektedir. Davanın niteliğine göre gerek duyulacak başkaca belge bulunması durumunda tarafınıza bildirilecektir.

Dava aşamasında kullanılacak tüm belgelerin onaylı Türkçe tercümelerini bulunduğunuz ülkede yaptırmanız halinde Türkiye’deki davanızın daha ucuza açılmasını sağlamanın yanısıra, tercümelerin alacağı vakit kaybının da önlenmiş olacağı açıktır.

Yukarıdaki davalarda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun son yıllarda verdiği -web sitemizde de paylaşılan- kararları oldukça olumlu mahiyettedir.

Hukuk büromuzda Seri davalar -en az dört kişi-  için ücret indirimi yapılmaktadır.

Saygılarımla…