HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Yargıtay’a Göre Boşanma Konusu Davranışlar

A- DUYGUSAL ŞİDDET SEBEBİYLE BOŞANMA

1- Küçültücü Davranış;

Alay etmek, aşağılamak, küçük düşürmek, tükürmek, küçümsemek, başkalarıyla karşılaştırmak, aile sırlarını açıklamak, dedikodu çıkarmak, iftira etmek, hırsızlık yapmak.

2-Suçlayıcı Davranmak;

Çocuğun kendisinden olmadığı ile suçlamak, hırsızlıkla suçlamak, kız çıkmadı diye suçlamak, kötü yolda olmakla suçlamak, sadakatsizlikle suçlamak, sapık ilişkiyle suçlamak, iktidarsızlıkla suçlamak, başkalarıyla ilgilenmekle suçlamak, güven sarsıcı davranışla suçlamak, diğer suçlamalarda bulunmak.

3- Hakaret Edici Davranmak;

Eşine hakaret etmek, çocuklarına hakaret etmek, ailesine hakaret etmek, karşılıklı haraket,

4- Sevgisiz Davranmak;

Başkasını sevdiğini söylemek, eşini sevmediğini söylemek, zorla evlendirildiğini söylemek, başkası ile evleneceğini söylemek, eşinden sıkıldığını söylemek, eşinden soğuduğunu söylemek, eşini istemediğini söylemek, eşine ısınamadığını söylemek.

5- Baskıcı Davranmak

Aşırı kıskançlık göstermek, başkalarıyla görüştürmemek (çocuklarla / aileyle / komşularla), tehdit etmek (eşini / çocuklarını / ailesini), uzaklaştırmak (başkasının yanına bırakmak, eve almamak, kilit değiştirmek, eşini veya ailesini evden kovmak, eşyalarını toplamak) baskı yapmak, üvey çocuğa kötü davranmak, korkutmak.

6- İlgisiz Davranmak;

Aileyle ilgilenmemek (çocuklara ilgisiz davranmak, eşe ilgisiz davranmak, doğumunda ilgilenmemek, arabasına almamak, sebepsiz intihara kalkışmak), eş veya çocuğun hastalığıyla ilgilenmemek, evle ilgilenmemek (evi sık sık terk etmek, bazı geceler eve gelmemek, eve geç saatlerde gelmek), tedaviyle ilgilenmemek (epilepsi tedavisinden kaçınmak, ağız ve vücut kokusu tedavisinden kaçınmak, bulaşıcı hastalık tedavisinden kaçınmak, tüp bebek tedavisinden kaçınmak, diğer sebeplerle tedaviden kaçınmak), Temizlikle ilgilenmemek (beden temizliği /ev temizliği).

B- EKONOMİK ŞİDDET SEBEBİYLE BOŞANMA

1- Birlik Görevleriyle İlgili Sorunları Bulunmak;

Birlik görevlerini yerine getirmemek, bağımsız konut sağlamamak, borçlandırıcı davranışlarda bulunmak (aşırı borçlanmak, haciz gelmesine sebebiyet vermek, kumar oynamak, borçlarını ödememek), ayrı yaşamak, aşırı tasarruflu davranmak, eve bakmamak, cebinden habersiz para almak.

2- Çalışmayla İlgili Sorunları Bulunmak;

Çalışmamak, zorla çalıştırmak, çalıştırmamak, işten çıkarılmasını sağlamak.

C – CİNSEL ŞİDDET SEBEBİYLE BOŞANMA

1- Cinsel İlişki Sorunları Bulunmak;

Cinsel ilişki kuramamak, istenmeyen şekilde ilişki kurmak, istek dışı cinsel ilişki kurmak, cinsel ilişkiden kaçınmak, penil protez taktırmak.

2- Cinsel Açıklamada Bulunmak;

Cinsel yetersizliği açıklamak, eşini satacağını açıklamak, cinsel suçlamada bulunmak.

3- Cinsel Tacizde Bulunmak.

4- Güven Sarsıcı Davranışlarda Bulunmak;

Başkasıyla evlendiğini bildirmek, elele görülmek, evlilik öncesi ilişkiye girdiğini açıklamak, ırzına geçilmek istendiğini söylemek, istenmeyen kişilerle arkadaşlık etmek, iletişim araçlarıyla güven sarsıcı davranışta bulunmak, sevgilisini unutamadığını söylemek, parklarda yabancı kişilerle oturmak, gittiği yeri izah edememek, eski eşiyle görüşmek.

5- Sadakate Aykırı Davranışlarda Bulunmak;

Başkasıyla yaşamak, eve başkasını almak, evlilik dışı çocuğu olmak, ilişkisini anlatmak, sadakatsizliğini açıklamak, başkasıyla cinsel ilişki kurmak…

D- FİZİKSEL ŞİDDET SEBEBİYLE BOŞANMA

1- Doğrudan Fiziksel Şiddet;

Dövmek (eşini / çocukları / ailesini), dövülmek (eş tarafından, çocukları tarafından, ailesi tarafından, dövülmeye seyirci kalmak), yaralamak (kesici aletle / tırnakla), fırlatmak, ısırmak, itmek, cisimle vurmak, tekmelemek, saçını çekmek, tırmalamak…

2- Dolaylı Fiziksel Şiddet;

Kilitlemek, zarar vermek (eşyaya zarar vermek, yangın çıkarmak, ortak konutun elektriğini kesmek, işyerine zarar vermek, araca zarar vermek, konuta zarar vermek), zorlama içeren davranışta bulunmak, kavgaya katılmak.

E – SOSYAL ŞİDDET SEBEBİYLE BOŞANMA

1- Uyuşturucu Kullanmak

2- Aşırı İçki Kullanmak

3- Aykırı Hobilere Sahip Olmak

4- Kültürel Farklılığa Aykırı Davranışlar Sergilemek

5- Düğün Sorunları Bulunmak

6- Aykırı Dinsel Davranışlarda Bulunmak

Din kurallarını istismar etmek, tarikat toplantılarına katılmak, imam nikahlı yaşamak, çağdaş kıyafetlere aykırı giyinmeye zorlamak, çağdaş kıyafetlere aykırı giyinmek, üfürükçülere götürmek, beddua etmek…

7- Zararlandırma Amacıyla Şikayet Etmek

F – GÖRSEL ŞİDDET SEBEBİYLE BOŞANMA

1- Günlükteki anlatımlar

2- Telefon Konuşma Kayıtları

3- Mesaj Kayıtları (telefon, bilgisayar)

4- Televizyon Görüntüsü

5- Fotoğraf Görüntüsü

6- Mektup İçeriği

Yargıtay 9. H.D. üyesi Ömer Uğur Gençcan’ın Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku kitabındaki boşanma konusu davranışlara ait başlıklar esas alınarak hazırlanmıştır.