HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Torba Kanun Askeri Öğrencilere Ne Getirdi?

29.07.2012 T.’de güncellenmiştir.

HAZIRLAYAN: AV. İLKNUR SEZGİN TEMEL

1- Kimler yararlanabilecek?

 • Askeri Lise ve Harp okullarına 1997 tarihi itibariyle girenler,
 • Okuldan kendi isteğiyle çıkanlar
 • Okuldan çıkarılanlar
 • Ödemeleri devam edenler
 • – İcra yoluyla ödemeleri devam edenler
 • -Taksitlendirmiş olanlar
 • – Ana para borcunu ödeyip faiz borcu devam edenler
 • -6111 Sayılı Yasadan yararlanmak üzere başvurusu bulunup taksit ödemeleri devam edenler
 • Mahkemeleri devam edenler
 • Mahkemeleri kesin hükümle sonuçlanmış olup henüz ödeme yapmamış yahut borcu bitmemiş olanlar
 • Ödemesini tamamlamış olanlar yapılabilecekler hakkında profesyonel hukuki yardım almalılar.

2- Kanundan yararlanmak üzere nereye başvurulacak?

 • Mahkemesi devam edenler hem görülmekte olan davanın dosyasına beyanda bulunmalı hem de son ayrıldıkları okulun saymanlığına dilekçeyle hesaplama talebinde bulunmalı.
 • İcra işlemi devam edenler hem icra dosyasına dilekçe koymalı hem de son ayrıldıkları okulun saymanlığına dilekçeyle hesaplama talebinde bulunmalı.
 • 6111 Sayılı Yasaya göre borcunu yapılandırmış olanlar ödeme yaptıkları saymanlığa dilekçeyle hesaplama talebinde bulunmalı.
 • Hiçbir davası ve icra işlemi olmayıp 6111 sayılı yasadan yararlanmak üzere de başvurusu bulunmaksızın borcunu taksitlendirmiş olanlar taksit ödemelerini yaptıkları İdari Birime başvurmalı.

3- Fazla ödeme yapılmış olduğu hesaplanırsa geri ödeme.

 • Kanunun yürürlük tarihine kadar ödemesini tamamlamış olanlara geri ödeme yapılmayacaktır.
 • Kanun fazla ödeme yapılmış olması halinde geri ödemenin yapılmayacağını düzenlemiştir.
 • O halde ne yapılabilir:
 • -Kanundan yararlanmak üzere 2. maddede sayılan makamlara başvururken hesaplama sonucu gelinceye dek taksit ödemelerinin durdurulacağına dair beyanda bulunulmalı.
 • Taksit ödemeleri derhal kesilmeli ve İdareden gelecek olan cevap beklenmeli. Cevap geldikten sonra fazla ödemelerin iadesi için mutlaka profesyonel hukuki destek alınmalı. 
 • 6111 Sayılı Yasa ile borcunu yapılandırmış olanların taksit ödemesini kesmesi tavsiye edilmemektedir. Hesaplama yapılması konusundaki ilgili birime başvuru yapılarak ödenecek olan vadesi gelmiş taksitler, banka dekontuna veya ödeme belgesine “6353 Sayılı Yasa gereği borcumun yeniden hesaplanması için başvurmuş bulunmaktayım. Fazla ödemem çıkması durumunda yatırmış olduğum bu miktarı faiziyle birlikte geri almak koşuluyla yatırıyorum.” türünde ihtirazi kayıt düşülerek taksit yatırılmalıdır.

4- Tazminatta hangi kalemlerde düşüş mevcut?

 • Yiyecek giderlerinin yarısı talep edilmeyecek
 • Harçlık gider kalemi, dolayısıyla 18 yaşından sonra SGK’na yatırılan primlerin TAMAMI talep edilmeyecek
 • İlaç ve Tedavi giderlerinin TAMAMI tazminat dışı tutulmuştur
 • Kitap, Kırtasiye (ve kanımca vize diploma ve benzeri harçlar) giderlerinin TAMAMI tazminat dışı tutulmuştur.
 • Yarısı ve tamamı indirilen giderlerin haliyle faizi de talep edilmeyecektir.

 

İş bu inceleme Av. İlknur SEZGİN TEMEL’in görüşlerini ihtiva etmekte olup hiçbir kurum ve kuruluş açısından bir bağlayıcılığı bulunmadığı ve kesinlik arz etmediği bildirilir.

Torba Kanun Askeri Öğrencilere Ne Getirdi? için 2 cevap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir