HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Taşınmazın Aile Konutu Olduğu Bildirilmemişse Sözleşmenin Tarafı Olmayan Kişiye Karşı Tahliye Davası Açılamayacağı

  • T.C.
  • YARGITAY
  • 6. HUKUK DAİRESİ
  • E. 2009/6464
  • K. 2009/10160
  • T. 19.11.2009

• KONUT İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİ ( Kira Sözleşmesinin Tarafı Olmayan Kişi Hakkındaki Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Tahliyesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )

• TAHLİYE İSTEMİ ( Konut İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İstemi – Kira Sözleşmesinin Tarafı Olmayan Kişi Hakkındaki Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Tahliyesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )

• KİRA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI ( Davalı Kişi Kiralayana İhtar Gönderip Konutu Eşi İle Birlikte Kullandıklarını Aile Konutu Olduğunu Bildirmediğinden Kira Sözleşmesinin Tarafı Olmadığı )

• AİLE KONUTU ( Davalı Kişi Kiralayana İhtar Gönderip Konutu Eşi İle Birlikte Kullandıklarını Aile Konutu Olduğunu Bildirmediğinden Kira Sözleşmesinin Tarafı Olmadığı – Tahliye İsteminin Reddi Gereği )

4721/m.194

ÖZET : Dava konut ihtiyacı nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Davacının dayandığı kira sözleşmesinde kiracı Ş. M. A. olup, Ş. A. kiracı değildir. Davalı Ş. Medeni Kanun’un 194/4. maddesi uyarınca kiralayana ihtar gönderip konutu eşi ile birlikte kullandıklarını aile konutu olduğunu bildirmediğinden kira sözleşmesinin tarafı olmamıştır. Kira sözleşmesinin tarafı olmayan Ş. hakkındaki davanın reddine karar verilmesi gerekirken tahliyesine karar verilmesi doğru değildir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava konut ihtiyacı nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece istemin kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerekçelere göre davalı Ş. M. A. vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davalı Ş.’nin temyiz itirazlarına gelince; Davacının dayandığı 15.10.2000 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli kira sözleşmesinde kiracı Ş. M. A. olup, Ş. A. kiracı değildir. Davalı Ş. Medeni Kanun’un 194/4. maddesi uyarınca kiralayana ihtar gönderip konutu eşi ile birlikte kullandıklarını aile konutu olduğunu bildirmediğinden kira sözleşmesinin tarafı olmamıştır. Kira sözleşmesinin tarafı olmayan Ş. hakkındaki davanın reddine karar verilmesi gerekirken tahliyesine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : 2. bentte yazılı nedenle Şaziye A.’ın tahliyesine ilişkin hüküm kısmının BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 19.11.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

(Kazancı İçtihat Bilgi Bankasından alınmıştır)