HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

yargılamanın yenilenmesi

Yargılamanın iadesi – Temyiz – İlanen Tebliğ

  • T.C. YARGITAY
  • 16.Hukuk Dairesi
  • Esas:  2007/5496
  • Karar: 2007/5209
  • Karar Tarihi: 25.12.2007

KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA – DAVALININ DAVADAN VE DURUŞMA GÜNÜNDEN USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE HABERDAR EDİLEREK TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANACAĞI – USULEN TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMADIĞI – DAVANIN ESASINA GİRİLEMEYECEĞİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Somut olayda davalının davadan ve duruşma gününden usulüne uygun şekilde haberdar edilerek taraf teşkilinin sağlanması, bundan sonra işin esasına girilerek iddia ve savunmalar doğrultusunda inceleme ve araştırma yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir. Usulen taraf teşkili sağlanmadan davanın esasına girilemez ve esas hakkında hüküm kurulamaz.

(1086 S. K. m. 76, 445) (7201 S. K. m. 35) Devamı

"Av. İlknur SEZGİN TEMEL" Yandex.Haritalar'da