HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

ihtiyaç sebebiyle tahliye davası

6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu’na göre Kira ve Taşınmazın Tahliyesi

YAZAN: AV. İLKNUR SEZGİN TEMEL

GİRİŞ: 11 Ocak 2011 tarihinde kabul edilerek 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (ki bundan böyle BK olarak anılacaktır) 6570 sayılı Gayrımenkul Kiraları Hakkında Kanunu 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 10. Maddesiyle yürürlükten kaldırmıştır. Yürürlük Kanunu’nun Geçici 1. maddesiyle 6570 sayılı Kanunun 12. Maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca açılmış ve henüz karara bağlanmamış olan davaların Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülmesine, bunlardan temyiz aşamasında bulunanların ise Yargıtay’ın ilgili dairesinde, ayrıca bir işlem yapılmasına ve karar verilmesine gerek olmaksızın görülmelerine devam edileceği düzenlenmiştir. [i]

Yürürlük Kanunu’nun “Kazanılmamış Haklar” başlıklı 4. Maddesinde, 01.07.2012 tarihinden önce gerçekleşmiş olup da bu tarihte henüz herhangi bir hak doğurmamış fiil ve işlemlere de BK hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir.

KANUNUN UYGULAMA ALANI Devamı
"Av. İlknur SEZGİN TEMEL" Yandex.Haritalar'da