HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücreti Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi  

Tarih: 30.09.2011  

Resmi Gazete Tarihi: 30.09.2011  

Resmi Gazete Sayısı: 28070  

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 283 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bilirkişi ücreti

MADDE 3- (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaisi karşılığı ödenen ücrettir.

Giderler

MADDE 4 – (1) Bilirkişiye inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri de ödenir.

Bilirkişi ücretleri

MADDE 5 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir.

|-----------------------------------------------------------------+---------------------|
|a) Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için     |150,00 TL.      |
|-----------------------------------------------------------------+---------------------|
|b) İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için     |150,00 TL      |
|-----------------------------------------------------------------+---------------------|
|c) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için    |250,00 TL      |
|-----------------------------------------------------------------+---------------------|
|ç) Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler için        |200,00 TL      |
|-----------------------------------------------------------------+---------------------|
|d) İş mahkemelerinde görülen dava ve işler için         |200,00 TL      |
|-----------------------------------------------------------------+---------------------|
|e) Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için      |200,00 TL      |
|-----------------------------------------------------------------+---------------------|
|f) Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için      |150,00 TL      |
|-----------------------------------------------------------------+---------------------|
|g) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava    |300,00 TL      |
|ve işler için                          |           |
|-----------------------------------------------------------------+---------------------|
|h) Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen  |300,00 TL.      |
|dava ve işler için                        |           |
|-----------------------------------------------------------------+---------------------|

 

(2) Dava, mahkemece hangi sıfatla görülüyorsa bilirkişi ücreti de buna göre belirlenir.

Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde ücret

MADDE 6 – (1) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde, görülmekte olan davanın türüne göre ait olduğu mahkemeye ait bilirkişi ücreti ödenir.

Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması ve artırılması

MADDE 7 – (1) Hakim, işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir ve indirebilir.

Seri dosyalarda bilirkişi ücreti

MADDE 8 – (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinde indirim yapılır.

Ücretin ödenmesi

MADDE 9 – (1) Yazı işleri müdürü veya görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden gerekli vergiler kesildikten sonra kalanı bilirkişiye ödenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 10 – (1) Bilirkişi ücretinin tayininde mahkemece görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tarife 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girer.