HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

25 Kasım / Panel

Sayın Cumhuriyet Başsavcım,

Sayın Türkiye Barolar Birliği Başkanım,

Değerli Hakim, Savcı, Avukat Meslektaşlarım,

Kadınlar İçin Hukuk İnisiyatifinin değerli üyeleri,

Ankara Adliyesi’nin Değerli Çalışanları,

Değerli Sivil Toplum Örgütü üyeleri,

Değerli konuklar,

25 Kasım Uluslar arası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlediğimiz Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar konulu panelimize hoş geldiniz.

Bugün değerli konuşmacılarımızın katkılarıyla Şiddet’in bir çeşidi olan ve gerek dünyada gerek ülkemizde şiddet çeşitleri içinde azımsanmayacak bir yer kapladığı halde, genellikle gizli tutulma eğilim ve çabaları sebebiyle Adliyeye intikal etmiş vakıalarla istatistiğinin tam olarak çıkarılması neredeyse imkansız olan Cinsel Şiddeti ele alacağız.

Cinsel Şiddeti, yani cinsel istismarı, cinsel saldırıyı, cinsel tacizi Türk Ceza Kanunu, Uluslar arası anlaşmalar, Mahkeme uygulamaları ve Yargıtay Kararlarıyla ele alacağımız gibi, tecavüzün nedenlerini daha iyi anlayabilmek için toplumun tecavüze ve tecavüz kurbanlarına bakış açısını da inceleyeceğiz. Bu bakış açısını öğrenmek insanların hem mağdura hem de suçluya gösterdikleri tepkileri öğrenmeyi de sağlayacaktır.

Panelimizin önemli amaçlarından biri de mağdurlara yönelik bazı yanlış algı ve inançları ortadan kaldırmaya yöneliktir. Burt 1980 yılında yaptığı çalışmasıyla ilk olarak tecavüzcü ve tecavüz kurbanlarıyla ilgili klişeleşmiş, zararlı ve yanlış bilgileri ortaya koymuştur. Örneğin; bir İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisinin dediği gibi “kadınlar görünüşleri ve davranışlarıyla erkekleri tecavüze kışkırtır”, bir diğer yanlış algı “eğer bir kadın akşam yalnız başına dışarı çıkıyorsa, kendini tecavüz edilebilme pozisyonuna koymuştur”, veya “bazı kadınlar tecavüzü hak eder”. Bu yanlış, klişe inançlar kişileri tecavüze özendirmenin yanı sıra tecavüzün kadın cinselliğini harekete geçirdiği gibi yanlış düşünceye de sevk ederler.

Türkiye’de yapılan bir çalışma, bu tür yanlış / klişe inançların profesyonel gruplar içinde dahi olduğunu göstermiş, bunlara ise en çok polis memurlarının inandığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, kadınların giyimlerinin ve bazı davranışlarının erkekleri tecavüze kışkırttığına inananlar arasında azımsanmayacak sayıda psikologlar ve psikiyatrların da bulunduğu ortaya konulmuştur.

Tecavüz, temelde cinsel bir yaklaşma eyleminden çok vahşi bir aşağılama eylemidir. Tecavüz edenle edilen arasındaki temel etkileşim ise fiziksel egemenlik ve boyun eğme ilişkisidir. Tecavüzcülerin neredeyse tümü erkek ve mağdurların tümüne yakını ise kadınlardır.

Bu gün, bu eylemleri, mahkeme salonlarındaki kürsüden değil, kürsünün aşağısından, kürsüdeki hakim ve savcıya göre sağda oturanların penceresinden, mağdurların gözlerinden görünen dünyadan da irdeleyeceğiz.

Sözü fazla uzatmadan Bu yolda bizlere ışık tutacak, değerli bilgilerini bizimle paylaşacak, bizleri kırmayıp buraya gelen değerli konuşmacılarımızı / panelistlerimizi kürsüye davet etmek istiyorum.

…………..

Kadınlar İçin Hukuk İnisiyatifi adına Av. İlknur SEZGİN TEMEL

http://www.barobirlik.org.tr/eposta/images/panel-davetiye.pdf