HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

GAYRIMENKUL DAVALARI

  • Tapu iptali / tescili
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
  • Kamulaştırma
  • Müdahalenin men’i
  • Kooperatiflere ilişkin davalar
  • İzale-i Şuyu Davaları (ortaklığın giderilmesi)
  • Şufa / İntifa / İrtifak Hakları tesisi ve bu haklardan kaynaklanan davalar
  • Kira / tahliye