HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Boşanma Davasında Cevap Süresi

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 1986/2029
K. 1986/4155
T. 21.4.1986

.
• BOŞANMA DAVASINDA CEVAP SÜRESİ
743/m.150

.
ÖZET : Dava dilekçesinde cevap süresi yazılı değilse Kanunda öngörülen on günlük cevap müddeti tanınmış sayılır.

.

Dava dilekçesinde belirtilmese dahi cevap için kanunda yazılı 10 günlük süreye uyulması zorunludur. Ancak davaya 10 gün içinde cevap verilmemesi, delil ibraz etmek hakkını ortadan kaldırmaz. Şu durumda davalıyı delillerini göstermek üzere imkan tanınmadan, cevap için kanuni süreyi geçirdiğinden söz edilerek savunma hakkının kısıtlanması Usul ve Kanun’a aykırıdır.