HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Basit ve sıradan: Kadın ve Ölüm

Öldürülüyoruz!!!

Her gün gazetelerin üçüncü sayfasından haberlerimiz okunuyor. Çoğunlukla geçiştiriliyor ölümlerimiz.

Her gün içimizden üç kişi “günün seçilmiş kadını” oluyor. Ölümde sıramızı bekliyoruz.

Feryat ediyoruz!!!

Yüzümüz gözümüz morarmadan, birkaç bıçak darbesi almadan ve dahi raporlamadan Aile Mahkemesi Hakimi uzaklaştırmıyor yüzümüzü gözümüzü morartıp, bıçaklayacak olanı. Korunma kararı öyle kolaydan, canımız acımadan verilemiyor. Esasında “koruma kararını” alabildiysek şanslı bile sayılırız lakin can yandıktan sonra gelen adalete biz adalet demiyoruz! Bazen Cenaze namazımız kılınıyor adaletin tecelli ettiği saatlerde.

Cumhuriyet Savcılıklarında “yetersiz delilli” dosyalarımız “takipsizlik” kararlarıyla arşivlere kaldırılırken, her dosyanın bir mağduru bir de cesaret bulanı oluyor. Bize düşen rol çaresizlikle beklemekken, cesaret bulanlar ise planlar yapıyor ecelimize dair. Şiddetin hiçbir geçerli gerekçesi olamayacağını biliyoruz biz. Bilmeyen Savcılar var ki “ne yaptın da dövdü seni” diyebiliyor, meslektaş olmaktan utanıyoruz.

Kamusal otoritenin toplam üç yüz elli hakim ve savcıyı eğitmesi yetmiyor, yaralara derman olamıyor.

Koruma kararlı dosyalarımızın akıbeti kolluk kuvvetlerinden sorulamıyor. Arz edemiyoruz polise halimizi, arz ettiklerimiz “hadi barışın, olur böyle şeyler aile içinde” sümeninin altına tıkılıyor. Kırk bin dört yüz polisi “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi “ kapsamında eğitmemiş miydiniz?

Münferitmiş ölümlerimiz, öyle diyor Aileden ve Bizden Sorumlu Devlet Bakanı.

Kadını erkeğin şiddetinden koruyamadığından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde ceza alan Devletin bizi münferiden yahut topyekünen koruması lazım gelen Bakanının ilgisini çekmek için topluca mı katledilmemiz gerekir? Günde üç kadın cinayeti münferitse bir günde kaçımızın öldürülmesi gerekir?

“Kadın” kelimesini duymaya tahammülsüzler, bizi “kadın”, bizi “birey” olduğumuzdan değil “Aile”nin yapı taşı olduğumuzdan önemsiyor yalnız. “Aile” kurumu dışında varlık göstermemize kanun başlıkları engel oluyor, kadın oluşumuza set çekiliyor, sokuluyor gözümüze bireysizliğimiz.

Ailenin Korunması Hakkında Kanun dedikleri (4320 S.Y.) esasında KADINı şiddetten koruyan yasa değil. “Aileyi Bir Arada Tutma Yasası”, “Kol Kırılır Yen İçinde Kalır Yasası”. Kadını şiddetten koruma amaçları, kadını hapsetmek istedikleri AİLE’yi korumaktan öte değil.

Çok şey değil, sadece insanın en temel hakkı olan yaşam hakkını istiyoruz biz. Bu hakkımız için verdiğimiz dilekçeler dosyalarda birikiyor. Hayatta kalmak uğruna verdiğimiz mücadele küçümseniyor, yıldırılıyoruz. Bizi koruyacak mekanizmayı hayata geçirmek için vereceğimiz mücadelede bıktırılıyoruz.

Feryat ediyoruz!!!

Duymuyorlar…

Acı çekiyoruz!!!

Hissetmiyorlar…

Öldürülüyoruz!!!

Görmüyorlar…

Bu sebeplerle artık İsyan Ediyoruz!!!

AV. İlknur SEZGİN TEMEL

Ankara Barosu Kadın Hakları Kurulu

Başkan Yardımcısı

04.01.2011