HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Bağ-Kur’luluğun Tespiti Davası

  • T.C. YARGITAY
  • 21.Hukuk Dairesi
  • Esas: 2012/3925
  • Karar: 2012/2768
  • Karar Tarihi: 01.03.2012

TESPİT DAVASI – DAVACININ YURT DIŞINA ÇIKIP ÇIKMADIĞININ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAŞTIRILMASI – YURT DIŞINA ÇIKMADIĞI SAPTANIRSA HANGİ ÜRÜNLERİ YETİŞTİRDİĞİ VE YETİŞTİRDİĞİ ÜRÜNLERİ NEREYE TESLİM ETTİĞİ KONUSUNDA BİLGİ ALINMASI – EKSİK İNCELEME

ÖZET: Mahkemece yapılacak iş; davacının yurt dışına çıkıp çıkmadığını, pasaport alıp almadığını Emniyet Müdürlüğü’nden araştırmak, eğer yurt dışında bulunduğu tespit edilir ise davanın reddine; pasaport almadığı, yurt dışına çıkmadığı saptanırsa da; davacının hangi ürünleri yetiştirdiği ve yetiştirdiği ürünleri nereye teslim ettiği konusunda bilgi alması, davacının eşinin de Tarım Bağ- Kur sigortalısı olup olmadığının tespit edip, eşinin tescili var ise; mevcut arazi ve hayvanların kime ait olduğu, kimin tarafından tarım faaliyetinin yürütüldüğünü muhtar ve azalarının ayrıntılı bilgilerine başvurarak tespit edip, elde edilecek sonuca göre hüküm kurması gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile sonuca gitmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

(2926 S. K. m. 5, 6)

Dava: Davacı, 01.10.1986-22.12.2009 tarihleri arasında Tarım Bağ-Kur sigortalılığının iptal edilmeyeceğinin tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi S. K. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davalı Kurumun aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine,

2- Dava, davacının 01.10.1986 – 22.12.2009 tarihleri arasında Tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespitini istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Tüm dosya içeriğinden ve özellikle davacının Bağ-Kur şahsi sicil dosyasındaki 27.01.1987 tarihli dilekçeden, davacının 1976 yılında eşi ile birlikte Fransa’ya gittiği ve halen orada olduğu anlaşılmaktadır.

Mahkemece yapılacak iş; davacının yurt dışına çıkıp çıkmadığını, pasaport alıp almadığını Emniyet Müdürlüğü’nden araştırmak, eğer yurt dışında bulunduğu tespit edilir ise davanın reddine; pasaport almadığı, yurt dışına çıkmadığı saptanırsa da; davacının hangi ürünleri yetiştirdiği ve yetiştirdiği ürünleri nereye teslim ettiği konusunda bilgi alması, davacının eşinin de Tarım Bağ- Kur sigortalısı olup olmadığının tespit edip, eşinin tescili var ise; mevcut arazi ve hayvanların kime ait olduğu, kimin tarafından tarım faaliyetinin yürütüldüğünü muhtar ve azalarının ayrıntılı bilgilerine başvurarak tespit edip, elde edilecek sonuca göre hüküm kurması gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile sonuca gitmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmasına, 01.03.2012 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı