HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Aile Konutu Olan Taşınmazı Satış Yoluyla Devreden Eşin Bu Hukuki İşlemi Geçersizdir

  • T.C.
  • YARGITAY
  • 2. HUKUK DAİRESİ
  • E. 2004/1124
  • K. 2004/4388
  • T. 6.4.2004

• AİLE KONUTU ( Aile Konutu Olan Taşınmazı Satış Yoluyla Devreden Eşinin Yapmış Olduğu Bu Hukuki İşlemin Geçersizliğinin ve Taşınmazın Davalılar Üzerindeki Tapu Kaydının İptalinin İstenmesi )

• TAPU KAYDI ( Aile Konutu Olan Taşınmazı Satış Yoluyla Devreden Eşinin Yapmış Olduğu Bu Hukuki İşlemin Geçersizliğinin ve Taşınmazın Davalılar Üzerindeki Tapu Kaydının İptalinin İstenmesi )

• HUSUMET ( Somut Olayda Satışı Gerçekleştiren Davacının Eşinine de Davanın Yöneltilmesi ve Toplanacak Delillere Göre Sonuca Gidilmesinin Gerekmesi )

• ŞERH ( Davacının Dava Konusu Taşınmaza İlişkin Aile Konutu Şerhi Konulmasını Talep Etmesi )

4721/m.194

ÖZET : Somut olayda; Davacı eş, aile konutu olduğunu ileri sürdüğü taşınmazın eşi tarafından davalılara satış yoluyla devredildiği Türk Medeni Kanununun 194. maddesine göre satış için rızasının alınmadığı gibi satışı gerçekleştiren eşinin akli melekelerine yeterince sahip olmaması nedeniyle dava konusu taşınmazın davalılar üzerinde bulunan tapu kaydının iptali ile tekrar eski maliki olan dava dışı eşi adına tapuya tesciline ve bu taşınmazın aile konutu olduğuna ilişkin şerh konulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Bu durumda mahkemece davanın satışı gerçekleştiren davacının eşi Yüksel ‘e yöneltilip onun da göstereceği deliller toplanıp hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden davalıladan Harun vekili ve karşı taraf Türkan geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı eş, aile konutu olduğunu ileri sürdüğü taşınmazın eşi tarafından davalılara satış yoluyla devredildiği Türk Medeni Kanununun 194. maddesine göre satış için rızasının alınmadığı gibi satışı gerçekleştiren eşinin akli melekelerine yeterince sahip olmaması nedeniyle dava konusu taşınmazın davalılar üzerinde bulunan tapu kaydının iptali ile tekrar eski maliki olan dava dışı eşi adına tapuya tesciline ve bu taşınmazın aile konutu olduğuna ilişkin şerh konulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Bu durumda mahkemece davanın satışı gerçekleştiren davacının eşi Yüksel ‘e yöneltilip onun da göstereceği deliller toplanıp hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekir. Eksik hasımla karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, duruşma için takdir olunan 375.000.000 lira vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

(Kazancı İçtihat Bilgi Bankasından alınmıştır)