HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

İŞ HUKUKU

is-sg-hukuku

AİLE HUKUKU

bosanma

 

TİCARET HUKUKU

ticaret-hukuku

 • İlas ve iflasın Ertelenmesi
 • Sözleşmeler Hukuku
 • Kamu İhale Sözleşmeleriyle ilgili uyuşmazlıklar
 • Sözleşmeden kaynaklanan alacak / borç ilişkileri,
 • Sözleşme ihtilaflarının sulh yoluyla giderilmesi
 • Şirketler Hukuku

*İflasın Ertelenmesi Davaları Anadolu üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hasan Bakır danışmanlığında yapılmaktadır

İCRA & BORÇLAR HUKUKU

icra-hukuku

 • İlamlı / İlamsız İcra
 • Kambiyo Senedi Takipleri
 • İmzaya itiraz / Borca itiraz Davaları
 • İtirazın kaldırılması Davaları
 • Alacak Davaları
 • Takibin İptali Davaları
 • Menfi Tespit (Borçlu Olmadığının Tespiti) Davaları
 • Takas — Mahsup Davaları

TAZMİNAT VE SORUMLULUK HUKUKU

tazminat-sorumluluk

GAYRIMENKUL DAVALARI

gayri-menkul

"Av. İlknur SEZGİN TEMEL" Yandex.Haritalar'da